Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1.
Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je IČO: 07718691 se sídlem Rejskova 64/5, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora (dále jen: "správce").

II. Kontaktní údaje správce jsou adresa:

Rejskova 64/5, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora
e-mail: info@cukrarnaukraba.cz
telefon: +420775339981

III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě


 

2.
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  1. • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR


V. Účelem zpracování osobních údajů je

  1. • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit


 

3.
Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje

  1. • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  2. • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

 

4.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  1. • zajišťující služby provozování objednávkového formuláře (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním objednávkového formuláře (webové prezentace).


II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

5.
Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  1. • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  2. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  3. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  4. • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  5. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

6.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

II. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby


 

7.
Závěrečná ustanovení

I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

Cukrárna u Kraba  - Výroba a prodej dortů a zákusků


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Ochrana osobních údajů » Prohlášení o souborech cookies »